Lottas Livspussel

Lotta Livspussel är mitt sätt att planera mitt liv, att få koll på de pusselbitar som är viktiga för mig. 

Jag berättar gärna om hur jag har arbetat med mig själv och mitt liv för att lägga Lottas Livspussel - som alltid pågår - livet är ju ett pågående pussel!

Vill du komma igång att lägga ditt livspussel? 

  • Föreläsning i grupp med dialog och enskilt arbete med sitt eget livspussel. Max 10 pers/ grupp 
  • Föreläsning i större grupp och enskilt arbete med sitt eget livspussel. Max 30 pers/  grupp 
  •  Mentor för enskild person för att få hjälp med ditt livspussel.  Rekommenderas minst tre träffar då första tillfället är 1,5 timme, övriga träffar 1 timme.

Fysiska träffar eller digitala, du bestämmer!


Hör av dig så kan vi prata om hur jag kan hjälpa dig, lottaiburg@gmail.com


JAG tänker så här:

Livet är som ett stort pussel - ibland känns det färdiglagt, ibland känns det som om det är 10 000 bitar som inte passar ihop alls...

Livet är inte ett färdiglagt, fint, jämt pussel som aldrig ruckas. Livspusslet är ett levande föränderligt pussel som ändrar form, växer, saknar en del och påverkas av allt som händer med dig och livet runtomkring. Livet händer ju och ändras hela tiden...

Det du kan göra för att bitarna och pusslet ska hålla ihop = Du ska hålla ihop - är att lägga pusselbitarna som DU KAN lägga, putsa, fila och passa in i pusslet.

Låt mig hjälpa dig att komma igång med ditt pussel!