Prislista

Lottas Sisterhood  

Sluten grupp med 8 - 10 kvinnor som träffas 7 gånger under 5 månader.

2100 kr

Lottas Coaching

Enskilt                                                 1350 kr/ första träffen  (1.5 - 2 tim)

                                                            1050 kr/ träff (1 - 1,5 tim )

Stödsamtal mellan träffarna              500kr/ 30 min   (telefonsamtal)  

              


Föreläsning i grupp       Enligt överenskommelse

Återhämtningsgrupp

5 träffar under 5 veckor i sluten grupp

1400 kr

Skogsbad genom årstiderna

5 träffar under 5 månader i sluten grupp

1500 kr

Attraktiva arbetsplatser

Hållbara Ledare

Mentor

Attraktiv schemaläggning

Undvika stress

Välmående arbetsplatser

Introduktion av nyanställda, upparbeta material och arbetssätt

Pris enligt överenskommelse

Lottas Skogsbad

Grupp med 6-10 personer  (ca 1.5-2 tim)

Enskilt 1 person  

Grupp med särskilda önskemål  ( tid och pris enligt överenskommelse) 

exempel : 2-3 timmar  från 450 kr/ person.

 Välkommen att kontakta mig för önskemål och prisförslag.          


300 kr/ person

450 kr/ person


Föreläsning och dialog om stress

Enligt överenskommelse


Föreläsning om utmattning och återhämtning

Enligt överenskommelsePriser för privatpersoner är inkl moms. Betalas via faktura eller swish.  Priser enligt ovan tom 240331.

Företag kontaktar Lotta för prisdialog.