Attraktiva arbetsplatser

Attraktiv arbetsplats och hållbart ledarskap


Att ha en attraktiv arbetsplats är grunden för att få behålla sina medarbetare, få dom att må bra och växa och utvecklas. På så sätt får arbetsplatsen/ organisationen en trygg grund att bygga på som klarar både med och motgångar och att kunna växa i medgång.

För att få en attraktiv arbetsplats krävs det ett hållbart ledarskap, både att chefer blir ledare som kan hålla i med och motgång och framförallt finnas där för sina medarbetare. En ledare som mår bra och är trygg i sin roll får medarbetare att prestera och må bra. Jag har över 20 års erfarenhet hur man gör för att hålla som ledare och få medarbetare att må bra, stanna och prestera.

En attraktiv arbetsplats lockar också till sig nya medarbetare med rätt kompetens.  De nya generationerna som är aktuella på arbetsmarknaden nu och inom kort har nya önskemål och krav på arbetsgivare. Vill du kunna välja och få rätt personal? 

Jag erbjuder mina kunskaper och erfarenheter för att skapa just en attraktiv arbetsplats hos dig. Hör av dig så kan vi bolla idéer och upplägg. 

Hållbara ledare

Jag erbjuder ett koncept som innehåller alla verktyg och delar du kan läsa om nedan. Det heter Hållbara ledare men innefattar också hållbara medarbetare, för att vara ledare behöver du ha följare, allt går hand i hand. Hör av dig för prisförslag och upplägg.


Se olika förslag på verktyg och upplägg nedan.

Tjänster

 Hantera stress

Att förebygga stress på jobbet och i livet är något som varje arbetsgivare och arbetstagare har nytta av. Men HUR och VEM gör det?

Det här är en föreläsning/ dialog för och tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare för att skapa förutsättningar för en hälsosam arbetsplats som attraherar medarbetare att stanna kvar och locka fler att söka sig till arbetsplatsen är viktigt, det vet alla! Men HUR man gör det kan jag hjälpa till med.

Mentor för chefer

Att vara mentor är att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet för att hjälpa en som har behov av det för att kunna hantera tex ett nytt jobb, ny tjänst och känna att man har någon att bolla sina tankar och idéer med.

Att vara ny på sin tjänst eller i sin roll är inte alltid lätt, jag finns där som ett bollplank, en professionell kompis och som stöd vid frågor om tex medarbetare, psykosocial arbetsmiljö, hur håller jag i ett möte mmVälmående på jobbet

Att må bra på jobbet och att ha en god psykosocial arbetsmiljö är en möjlighet för medarbetaren och en skyldighet för arbetsgivaren att lösa. 

HUR gör man för att skapa detta? VAR börjar man? VEM ansvarar för VAD?

Jag har verktyg, erfarenhet och kunskap om HUR arbetsgivare och arbetstagare tillsammans skapar en välmående arbetsplats.

Introduktion för nyanställda

Att vara ny på jobbet är inte alltid så lätt! En introduktion för nyanställda är oerhört viktigt för att få den anställde att känna sig välkommen.  Det skapar dessutom en trygghet för arbetsgivare och medarbetare och en snabbare väg att få en effektiv medarbetare.

Jag skapar en introduktion som passar just din arbetsplats.

Attraktiv schemaläggning

Att lägga ett schema som gör medarbetare nöjda och samtidigt håller budget och är kostnadseffektiv är inte alltid lätt.  Jag har under mina år som chef hittat verktygen för positiva scheman som ger hållbara medarbetare. Jag lär gärna ut knepen och verktygen som passar både medarbetare och på sikt även organisationen.